شرمین اسلامی فر

حسن ناهید


 در سال ١٣٢٢ در شیراز به دنیا آمد.

از ده سالگی به فراگیری نی پرداخته و در ١٧ سالگی به دعوت شادروان روح الله خالقی برای همکاری با برنامه گلها به رادیو ایران پیوست.
در سال ١٣٤٠ با ارکستر مرحوم نصرت الله گلپایگانی در وزارت فرهنگ و هنر ، فعالیت حرفه ای آغاز کرده و مدت ٣٠ سال نیز با ارکستر فرامرز پایور همکاری مستمر داشته است.
استاد ناهید در اکثر کشورها به صورت گروهی و تکنوازی به اجرای برنامه پرداختند و درحال حاضرمشغول آموزش می باشند.
طرح درس:آموزش ردیف دوامی برای نی و دیگر ساز های ایرانی